critical theory

critical theory
kritinė teorija statusas T sritis Politika apibrėžtis Neomarksistinė socialinė teorija, kurios tikslas yra ne tik paaiškinti, bet ir kritikuoti bei keisti visuomenę kaip sistemą. Siejama su Frankfurto socialinių tyrimų institutu, kurio atstovai marksistinę kapitalistinės visuomenės kritiką papildė kitų, nemarksistinių, teorijų įžvalgomis. Frankfurto mokyklos kritinė teorija nagrinėja kapitalistinės industrinės visuomenės tendencijas ir šiuolaikinei visuomenei būdingas pajungimo ir vyravimo formas, palaikomas masių kultūros, instrumentinio ir technologinio santykio su aplinka. Siauresne prasme – nurodo specifinę teorinę orientaciją, kai socialinės tikrovės pažinimą įkvepia siekis ją pakeisti. Frankfurto socialinių tyrimų instituto įkūrėjas M. Horkheimeris kritinę teoriją priešino tradicinei teorijai, kuri pasitenkina esamos visuomenės supratimu ir aprašymu. Vienas ryškiausių šiuolaikinių teorijos atstovų J. Habermasas ją apibrėžia kaip žinojimą, kuris per savistabą leidžia išsilaisvinti iš vyravimo formų. Išsiskiria atsisakymu laikytis disciplinas skiriančių ribų ir siekia pažinti visus visuomenės matmenis, todėl jai būdinga įtraukti ir susieti įvairias socialines teorijas. atitikmenys: angl. critical theory ryšiai: susijęs terminasmarksizmas susijęs terminasmarksizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Critical theory — Horkheimer, Adorno, Habermas David Rasmussen HEGEL, MARX AND THE IDEA OF A CRITICAL THEORY Critical theory1 is a metaphor for a certain kind of theoretical orientation which owes its origin to Hegel and Marx, its systematization to Horkheimer and …   History of philosophy

  • critical theory —    Critical theory in Spain can be divided into two interrelated areas: academic criticism as developed in the universities, and criticism disseminated by the mass media. Academic criticism has moved from structuralist models, which concentrate… …   Encyclopedia of contemporary Spanish culture

  • Critical theory — Sociology …   Wikipedia

  • critical theory — In sociology, critical theory is most closely associated with the Frankfurt School of Social Research, although its origins can be traced back through Hegelianism and Western Marxism generally. The term now describes a very diverse strand of… …   Dictionary of sociology

  • critical theory — The title is specifically applied to the philosophical approach of the Frankfurt school . This owed its philosophical background to Hegel and to Marx, seeing social and cultural imperfections as defects of rationality, and comparing them with an… …   Philosophy dictionary

  • critical theory — Marxist inspired movement in social and political philosophy originally associated with the work of the Frankfurt school. Drawing particularly on the thought of Karl Marx and Sigmund Freud, critical theorists maintain that a primary goal of… …   Universalium

  • critical theory — noun The examination and critique of society and literature, drawing from knowledge across social science and humanities disciplines …   Wiktionary

  • critical theory — noun a philosophical approach to culture, and especially to literature, seen from a modified Marxist perspective …   English new terms dictionary

  • critical theory — …   Useful english dictionary

  • Outline of critical theory — The following outline is provided as an overview of and topical guide to critical theory: Critical theory – examination and critique of society and culture, drawing from knowledge across the social sciences and humanities. The term has two… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”